निर्माण

construction tunnel

टीडीएसले डीआरटीएच हथौड़ा र बिट्स, ड्रिल पाइप, केसि,, औंठी बिट्स र डीटीएच ड्रिलहरू लगायत एयर ड्रिलिंग उपकरणहरू र उत्पादनहरूको पूरा लाइन डिजाइन, निर्माण, र वितरण गरेर विश्वव्यापी निर्माण उद्योगको सेवा गर्दछ।  
टीडीएसको उत्पाद दायरा विस्तृत छ र अद्वितीय प्रविधिहरूको गर्व गर्दछ। उच्च इञ्जिनियरिंगलाई धन्यबाद छ जसले विश्वसनीयता र दक्षता सुनिश्चित गर्दछ जहाँ तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ। हामी तपाईंलाई समयमा र बजेटमा मद्दत गर्दछौं।